Rozsah dodávky: Stavební část

Stručný popis realizace: betonáž základových pasů, montáž ležaté kanalizace, Betonáž základové vyztužené desky, obvodové zdivo, krov, pokládka střešní krytiny

Datum realizace:

Klient: Vamberk

Rodinný dům Vamberk